Domov

 

Kontaktni podatki

Partnerji

Novice

Sporočila za medije

 
     
 
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
Slovenija
rra.sp@rra-sp.si
www.emobilen.si/
   

Prijava na dogodek ELEKTRIKA, PROSTOR IN E-MOBILNOST

PODATKI O UDELEŽENCU:
Ime in priimek *
Epošta *
Delovno mesto
   
PLAČNIK (Podjetje ali posameznik):
Naziv podjetja *
Naslov *
Poštna številka *
Kraj *
Telefon
Faks
Banka
Transakcijski račun - IBAN SI56
Davčni zavezanec da      ne
ID številka za DDV *
Odgovorna oseba *
Kontaktna oseba
   Telefon
   Epošta
 

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na prireditvi je 60€ + DDV in vključuje udeležbo na konferenci, kosilo in sodelovanje na roadshowu z električnimi vozili. Prijave sprejemamo na e-naslovu: rra.sp@rra-sp.si

PROGRAMSKI VODJA PRIREDITVE
Stojan Grgič dipl. ing. el.


POMEMBNO
Račun za plačilo kotizacije bodo udeleženci prejeli po pošti.

ODJAVE
Upoštevali bomo le pisne odjave, ki bodo prispele 8 dni pred dnevom prireditve na naslov izvajalca prireditve.