Domov

 

Kontaktni podatki

Partnerji

Novice

Sporočila za medije

 
     
 

Praksa v Španiji

V Evropi je bilo v letu 2015 prodanih 97.687 električnih avtov, kar je skoraj polovico več kot predlani. Renault zoe je najbolje prodajan električni avto tako v Evropi kot tudi v Sloveniji.

Eden najbolj priljubljenih lahkih štirikolesnikov, ki se uradno ne uvršča med osebne avtomobile in ima slovenski motor, pa je Twizy. Kupilo ga je že prek preko 16 tisoč kupcev. Priljubljen je predvsem v turističnih mestih v Španiji. Lastnica avtomobila tega modela nam je zaupala, da čeprav ni kupila Twizy-ja s subvencijo ima številne ugodnosti, kot sta cenejši prevoz na delo ter brezplačna parkirnina za električna vozila v središču Palme, kjer je ura parkiranja 1,5€.

 

eρcket mark

aerodinamično vozilo s hibridnim električnim in reakcijskim pogonom, projektno delo dijakov 4.A letnika strojnih tehnikov v šolskem letu 2015/2016, STŠ Koper

(povzetek s tiskovne konference z dne 9.6.2016, MOK Koper)
https://www.youtube.com/watch?v=3-xf8RXAdd4

Trajanje projekta
Praktična realizacija projekt "eρcket mark 0" (ρ=ro) se je pričela v mesecu novembru 2015, ob dnevu Odprtih vrat, pred katerim se je v okviru predmeta Projektno delo izkristalizirala ideja, kaj za ta dan predstaviti širši izvenšolski publiki in na ta način tudi preizkusiti odziv le-te na takrat še ne povsem razkrit in praktično "demo" projekt. Rezultat navdušenega odziva je dejstvo, da projekt v nezmanjšanem zagonu teče še v teh dneh in bo do Mednarodnega sejma električnih in hibridnih vozil v Munchen-u, oktobra 2016, spremenil oznako iz "konceptnega" vozila v prototipno vozilo. Do danes je bilo vloženih preko 2000 evidentiranih delovnih ur na delovni lokaciji & velik del neevidentiranih ur - samoizobraževanje, iskanje tehničnih rešitev s pregledovanjem strokovnih virov, izdelava potrebne dokumentacije za strojno obdelavo, simulacije in preračuni, itd. Upoštevati je treba tudi čas, ki so ga projektu namenili zunanji neformalni sodelavci, bodisi preko svojega dela ali pa s svetovanjem, omogočanjem uporabe svojih sredstev, prostorov, itd.

Cilji projekta

S pedagoškega vidika - v prvi vrsti vsem udeleženim dijakom dodati širino razmišljanja skozi ustvarjalnost, usmeriti kreativnost in samostojnost pri odločitvah, razviti vrednotenje rezultatov svojega dela in samokritičnost, dodatni nivo tehničnega razmišljanja in znanja, razviti sposobnost ekipnega dela ter medsebojnega povezovanja in odvisnosti, pri vsakemu individuumu njegove sposobnosti dvigniti na višji, njim še nepoznan nivo. Posledično temu so se pri dijakih izkristalizirale ali, bolje rečeno, predčasno pokazale zelo subjektivne in vsekakor pozitivne lastnosti, vsled katerih so se sami prepoznali v neki novi, še ne videni vlogi; tako so se člani znotraj t.im. našega "RK Teama" kar nekako samodejno postavili v različne vloge in v njih odlično funkcionirajo, vse s skupnim ciljem, dokončna realizacija projekta.

S tehničnega vidika - združiti na videz nezdružljive pogone do te mere, da je končni rezultat povsem funkcionalno vozilo. V poplavi idej promovirati izdelek, narejen skoraj izključno z znanjem in veščinami s strojniško-tehničnega področja. Biti originalen in drzen. Preprosto, elegantno in z navdihom reševati tehnične izzive ter jih pretvoriti v smiselno, delujočo celoto. Dobra tehnična rešitev naj ne bo nujno tudi draga rešitev. Vsebine različnih tehničnih vej in disciplin (hidromehanika in hidrostatika, klasična mehanika in statika, tehnologija gradiv in tehnologija obdelave, prenos in obdelava informacij, ...) povezati v všečen, atraktiven in presenetljiv produkt. Dodatno poglavje je še t.im. poslovni načrt, ki v trenutni fazi projekta pridobiva na prednosti v smislu promocije, marketinga in spremljajočih dejavnosti iskanja partnerskih virov.

S človeškega vidika - bistven dejavnik je povezljivost, tako med dijaki, delavci STŠ, kakor tudi med vsemi ostalimi, zunanjimi podporniki. Izmenjava znanja in izkušenj. Občutek za sodelavca (so-dijaka) in soodvisnost od njegovega dela, osebnosti. Izmenjava idej, zamisli, navdušenja, pa tudi nesebično prevzemanje uresničljivih nalog. Sprejemanje vsega, kar jim (nam) koristi, ne le po tehnični plati. Dojemanje sebe kot člena v verigi, formalnega ali pa tudi ne. Zavest, da se s posluhom drug drugemu da veliko narediti, pri čemer se je izkazalo, da se je pri projektu zgodilo veliko poznanstev, druženja, pozitivnih odnosov in zvez. Vsled vsega tega je rdeča nit celotnega projekta "povezani" ("connected"), ki bo tudi vodilo predstavitvenega videa (v nastajanju)

Opis procesa nastajanja vozila

Kot že omenjeno, gre za koncept aerodinamičnega hibridnega vozila (izmenjujoč ali dopolnjujoč se električni in reakcijski pogon), ki je pred cca 7 meseci zaživel najprej kot ideja, nato pa zaživel v procesu "fizične" izdelave. Zaradi nenavadnosti in drznosti ideje je bilo najprej potrebno se otresti dvomov v lastne sposobnosti, obenem pa pričeti z t.im. "demo" verzijo vozila. Za začetno, trenutku primerno mobilno platformo, je služilo ogrodje Piaggio Ape Car-a, na katerega se je v grobem postavilo ogrodje, ki je nato, prevlečeno s kartonsko maso, služilo za približno oceno oblike, ustreznosti aerodinamičnih zahtev, osnovnih dimenzij ter razmerij. Od tega osnovnega skeleta je ostalo bore malo oz. skoraj nič, saj se je po teh uvodnih analizah pristopilo k resni izdelavi - s tem pa so tudi prvotno uporabljeni elementi in gradiva postali neuporabni. Dijaki so bili razdeljeni v produktne ("sklopne") skupine, nad katerimi je bil postavljen produktni vodja, zadolžen za izvedbo del znotraj posameznega sklopa. Seveda je bilo, še posebej v začetni fazi, nujno prehajanje med skupinami in skupno delo. Kasneje, ko so posamezni sklopi že dobivali svojo težo, so se skupine bolj fokusirale na obdelavo in izdelavo svojega sklopa. Za kontinuiteto dela skupin je bila potrebna sprotna komunikacija produktnih vodij z mentorjem projekta, ob boku katerega je bil postavljen tudi dijak z nalogo "nabavnega referenta". Naloga dijaka je zagotoviti potreben material, dele, raziskati vire dobave, primerne cene, itd. V kasnejši fazi dela so se znotraj skupin dodatno zadolžili dijaki, ki so skrbeli za komunikacijo z zunanjimi viri in za pravočasno časovno realizacijo opravil ali pridobitev napotkov, informacij s strani zunanjih virov. V določenih fazah dela (npr. pripravljanje površin na barvanje, transportna opravila, opremljanje notranjosti s potrebno inštalacijo in oblogami, itd.) so se skupine združile oz. se še združijo, če narava dela tako zahteva. Skratka, simulacija organizirane proizvodnje, podrejene skupnemu cilju.

Da je bila takšna organizacija dela potrebna in da je vsak dijak vedel, kaj mora in kaj lahko stori, potrjujejo naslednji podatki:
 - teža vozila cca 400 kg,
 - dolžina 4,3 m,
 - vgrajenih cca 180 m železnih profilov,
 - preoblikovano, nameščeno ali kako drugače obdelano preko 25 kvadratnih metrov pločevine,
 - do neuporabnega stanja porabljenih preko 25 parov usnjenih delovnih rokavic,
 - porabljena 2 polna koluta varilne žice & polna jeklenka varilnega plina,
 - zaradi obrabe uničene 3 kotne brusilke, 1 vrtalni stroj, porabljenih rezilnih plošč, svedrov, ipd. se več ne šteje,
 - za izravnavo pločevinaste karoserije porabljeno 25 kg poliester izravnalne mase, 6 kg steklenih vlaken, 8 kg temeljne barve, dolgi metri raznoraznega brusnega papirja, uničena dva vibracijska
brusilnika (od 6-ih), ...

Za ilustracijo, koliko dela je bilo vloženega, da se med seboj v delovno in zanesljivo celoto združijo posamezne komponente, ki so bile v večini pridobljene kot rabljeni deli:

 • prednje vilice in kolo - Piaggio skuter,

 • zadnja kolesa - pomožna kolesa Alfa,

 • zadnja pesta - Fiat Punto l.2002,

 • zadnja prema - elementi Renault Clio 2, Alfa 156, Citroen Berlingo, stabilizator neznanega izvora, itd.,

 • zavorni sistem - zavorna črpalka Renault Twingo,

 • zavorne čeljusti SYM skuter, hidravlične cevi izdelane po meri (Hidravlika Bržan),

 • zavorni pedal - Audi Q7,

 • pomik stabilizatorjev in obračanje volana - polževi gonili, darilo Lipro d.o.o.,

 • kardanski prenos krmilnega mehanizma - vzeto iz kompleta natičnih ključev M-Tech, sedež - iz zavržene fitnes naprave,

 • jeklenka za dodatno napajanje reakcijskih motorjev s kisikom - iz potapljaške opreme,

 • varnostni lok - izdelan iz ogrodja usnjenega ležalnika,

 • reakcijski motorji - lastna izdelava (do trenutne izvedbe, razvoj se nadaljuje v sodelovanju s Hidria TC),

 • vžigalne šobe - Opel Astra,

 • vžigalne tuljave in kabli - Škoda (?),

 • amortizerji - tovorna prikolica z nosilnostjo do 800 kg,

 • elektromotorni pogon - GEM Motors, itd.

      
Prioriteta pri sestavljanju raznorodnih komponent je bila predvsem zanesljivost delovanja in varnost, nato pa še medsebojna usklajenost. Stroge zahteve izpolnjevanja prvih dveh pogojev so narekovale, da se je določene komponente tudi zavrglo, kar pa je posledično zahtevalo čas pri iskanju alternative ter pri ponovnem prilagajanju. o Predstavitev vozila Prva predstavitev vozila bo v skladu z začrtanim dogajanjem na dan MOK 23.6.2016, pri čemer pa ne gre pozabiti, da je bilo vozilo v elektronski obliki že predstavljeno na Srečanju srednjih strojnih šol dne 7.4.2016. Povzetek tega srečanja je spoznanje, da takega projekta na naših tleh še ni bilo in da ga bo tudi težko v okviru srednješolskega izobraževanja doseči ali preseči. Izstopa po idejni zamisli, drznosti, svežini pristopa in vsekakor po količini in kvaliteti vloženega dela. Vse nadaljnje predstavitve so stvar dogodkov, povabil in marketinške strategije, ki se bodo odvijali po 23.6.2016.

V sklop fizične predstavitve vozila sodi še: - predvajanje elektronske knjige (slikanica od prvih korakov do končne realizacije), - "Trailer" video - predstavitev dijakov pri delu na projektu z dodano osebnostno noto
(predstavitev "RK Team" članov na https://www.youtube.com/watch?v=HlDbUwxTQjk&feature=youtu.be )
- najavni video "Connected''
( https://www.youtube.com/watch?v=2Y6qrFeGitM&feature=youtu.be )
- kolaž ostalih video posnetkov, ki niso prikazani v zgoraj omenjenih videih,
- veliko slikovnega materiala.

Koliko dijakov je sodelovalo pri projektu in kateri letniki 4. letnik, smer strojni tehnik.

 

Permanentno sodeluje 8 dijakov, občasno ali po potrebi še 3 dijaki (video snemanje in montaža, nabava, izdelava aerodinamičnih dodatkov) o V čem je prednost tovrstnih projektov, ki se izvajajo v sodelovanju z gospodarstvom Za gospodarstvo je to vsekakor promocija, saj se s svojim prispevkom na projektih tudi oglašujejo. A še bolj pomemben faktor (izhajajoč iz dosedanjih izkušenj) pa je dejstvo, da so dijaki, ki so udeleženi pri takih projektih, za gospodarstvo vir odličnega in zanesljivega, če ne že kar dokazanega in profiliranega kadra, ki mu zagotavlja odlično kadrovsko naložbo za bodočnost. Naj tu še dodamo, da bodo obstoječi reakcijski motorji ostali še naprej v razvoju in sicer kot samostojen projekt, v katerega bo Hidria TC vgradila svojo najnovejšo tehnologijo vbrizgavanja goriva in bomo tako dvignili razvoj teh motorjev na še veliko višji nivo. Boljšega sodelovanja in vpletenosti gospodarstva si skoraj ne moremo zamisliti.

Kaj je prednost takšnih projektov za gospodarstvo oziroma »naročnika«

Za gospodarstvo, ki se s težavo koplje iz recesije in ima permanentne težave z velikokrat izrečenim "zagonom gospodarstva", so taki projekti jasen znak, da drznosti in mladih kadrov, ki to drznost zmorejo materializirati v nekem povsem neobremenjenem duhu in s svežimi pristopi, ne manjka. Potrebno je ovreči določena konformistična stališča ter prisluhniti generacijam, ki prihajajo s svežimi idejami in pogledi ter, kar ni nezanemarljivo, določeno neobremenjenostjo. Mlajše generacije tudi presenetljivo hitro najdejo stik med seboj, njihovo komuniciranje je krajše, manj zapleteno in tudi bolj prvinsko. Projekti izpod rok generacij, ki prihajajo, so drugačni, sveži, prilagojeni generacijam in svetu, ki z novimi generacijami prihaja ter nastaja. Poenostavljeno rečeno, "naročnik" takih projektov gleda v prihodnost z očmi generacij, katerih čas še pride. To je naložba. Lokalno gospodarstvo ali lokalni "naročnik" je lahko tudi ponosen, da ustvarja v okolju, kje se taki projekti zgodijo. Posledično ima zaradi tega pred partnerji ali tržnimi tekmeci določeno prednost, saj razpolaga s kadrovskim kapitalom na svojemu domačemu terenu.

http://www.regionalobala.si/novica/prihodnost-je-v-mladih-dijaki-koprske-sole-razvili-aerodinamicno-hibridno-vozilo-video
http://ekoper.si/mladost-in-inovativnost-z-roko-v-roki/
http://www.primorske.si/Novice/Istra/Koprski-dijaki-so-izdelali-hibridno-raketo
http://siol.net/avtomoto/zgodbe/podvig-dijakov-iz-kopra-izdelali-so-razvojno-vozilo-z-elektricno-reakcijskim-pogonom-419329

Kaj bi šole morale storiti, da bi spodbujale tovrstne projekte Šole morajo v prvi vrsti imeti razumevanje za take projekte, saj idej najbrž ni malo. Razumevanje za mentorje in dijake, saj je obremenjenost, vloženo delo ter seveda, tudi odgovornost, večja od siceršnje normalne oz. ustaljene, povprečne. Na STŠ teh težav ni, se pa čuti pomanjkanje tega na drugih sorodnih šolah. Več od samih šol pa morajo naredit ustrezne višje instance, ministrstva in njihove veje. Taki projekti najprej in v osnovi zahtevajo neko finančno konstrukcijo. Že zaključeni projekti pa bi morali biti ustrezno predstavljeni, tako strokovni, kot tudi splošni javnosti. Na ta način projekt ni več sam sebi namen in nato obsojen na pozabo, temveč se ideje projekta lahko prelijejo v gospodarstvo; se morda v strokovnih šolah pri določenih poklicih lahko tudi spremeni oz. doda del učnih vsebin, za katere se je pri projektu izkazalo, da so ali pomanjkljive ali v premajhnem obsegu ur in seveda - taki projekti bi morali biti zbrani in opisani v določenih publikacijah, zbornikih, v strokovni literaturi.

Besedilo prispevala:
- mentor projekta: Aleksander Pohlen
- ravnatelj STŠ Koper: Iztok Drožina
 

 

Elektronabava in Schneider-electric

Emobilnost je na pohodu in očitno to spoznava vedno več trgovcev, ki za svoje kupce in stranke ponuja dostop do električne energije v bližini vhoda v svoj nakupovalni center. Trajanje polnjenja vozil se bo podaljšalo in tako popolnoma spremenilo obnašanje voznikov v celotnem obdobju uporabe vozil. Klasične črpalke za gorivo kot jih poznamo sedaj ne bo več in vse več voznikov bo planiralo vožnjo ter opravljalo druge naloge med polnjenjem.Dostave energije se bo preselila na žice zato je za Emobilnost pomembna gradnja električne mreže, saj se bo spremenila dostava energije do končnega uporabnika.

WALLBOX

 

moč: 7,4 kW
Brezplačno za stranke Elektronabave vsak dan od 7 do 17 ure

 

Novi obeti na področju akumulatorjev za električna vozila

Baterije z višjo energijsko gostoto nam bodo poleg udobne uporabe električnih vozil omogočale tudi potovanja na daljše razdalje z električnimi letali

Prva objava Kemijskega inštituta v vrhunski reviji Science

Članek z naslovom Vizualizacija O-O peroxo dimerov v katodnih materialih z visoko energijsko gostoto je prva objava Kemijskega inštituta v vrhunski reviji Science - eni izmed dveh najmočnejših znanstvenih revij na svetu- in potrjuje vodilno vlogo Laboratorija za kemijo materialov na področju raziskav sodobnih baterijskih sistemov. Raziskava je prav danes ugledala luč sveta in je rezultat skupnega dela Kemijskega inšitita in College de France iz Pariza v sodelovanju s partnerji iz Evrope. Rezultati predstavljajo pomemben korak za prehod v družbo, ki bo neodvisna od fosilnih goriv. Baterije z višjo energijsko gostoto nam ne bodo omogočale samo udobne uporabe elektrilčnih vozil, temveč tudi potovanja na daljše razdalje z električnimi letali.

 

eBicikl

   
   

Dobrodošli v svetu naprednih prevoznih rešitev!

Krpan je zagotovo ena izmed najbolj praktičnih in ekonomičnih rešitev za prevažanje in transport na kratke in srednje dolge razdalje. V mestnem okolju naravnost blesti, zato je že vrsto let izbira številnih državnih in zasebnih pošt, prav tako pa tudi »delovno kolo« številnih podjetij in posameznikov, nazadnje pa se je Krpan izkazal tudi v programih javne izposoje koles.

Urbano okolje je neizbežno povezano s številnimi prednostmi in slabostmi, med slednje zagotovo spada mobilnost. A le če nazadnjaško prisegate na avtomobil, in ne na vozila prihodnosti. Med njih v prvi vrsti spada kolo, ki je na nek način že stoletje nespremenjeno, pa vendar še nikoli ni bilo tako zelo praktično in uporabno. Razvoj kolesa Krpan poteka že od leta 1999 in še vsakega uporabnika, ne glede na velikost organizacije, nam je uspelo navdušiti z ekonomsko upravičenostjo in kvaliteto. Od prvotne ideje do današnje različice je kolo prevozilo nešteto robnikov, razvozilo milijone kuvert in paketov, ter se izkazalo v vseh letnih časih, tudi tistih najbolj zahrbtnih. Krpan je zato zagotovo posebno kolo, skoraj neuničljivo ter praktično do zadnje matice.

 

http://www.krpan-bikes.si/si/

 

O TNT

TNT je eden izmed največjih svetovnih ponudnikov ekspresnih dostav. Na dnevni ravni TNT dostavi skoraj milijon pošiljk po vsem svetu - od dokumentov in paketov, do tovornih pošiljk. Podjetje upravlja cestne in zračne transportne mreže v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in Afriki, na Azijsko-Pacifiškem delu ter Severni in Južni Ameriki. Leto 2014 je TNT zaključil z 6,7 milijardami evrov prihodka.

TNT je v Amsterdamu in Rotterdamu, kot partner projekta e-mobilnosti v mestih - FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) in podprtega s strani Evropske komisije, uvedel uporabo sedmih električnih vozil mase 3,5 tone za potrebe izvajanja ekspresnih dostav. Namen projekta FREVUE je pokazati gospodarskim panogam, strankam in snovalcem politik, kako lahko električna vozila izpolnjujejo vse večje potrebe po trajnostni mestni logistiki.
 
Nova e-Ducato vozila TNT, kupljena pri podjetju BD Auto, so nadomestila trenutna standardna dizelska vozila v Amsterdamu in Rotterdamu ter bodo tako omogočila prihranek 24.000 litrov dizelskega goriva in 76 ton ekvivalenta emisij CO2 na leto. Vozila lahko prevozijo razdaljo 200 km in ponujajo nakladalni volumen velikosti 13 m3.

 

DHL

DHL dostavlja električne dirkalne avtomobile na prvenstvo FIA Formule E v Peking – začetek druge sezone

 • DHL uporablja logistične rešitve z upravljanjem inovativnih litij-ionskih baterij ob dostavi električnih avtomobilov
 • DHL z različnimi prevoznimi sredstvi dostavlja dirkalnike, avtomobile nujne medicinske pomoči, opremo za predvajanje in tovor za dirko

Peking, 29. oktober 2015


DHL Express, vodilno globalno podjetje na področju dostave mednarodnih pošiljk, je ob odprtju prvenstva druge sezone FIA formule E dostavilo 40 električnih dirkalnih avtomobilov, rezervnih delov in litij-ionskih baterij, in sicer v okolico “Ptičjega gnezda” olimpijskega stadiona v Pekingu, na Kitajskem. Dirkalni avtomobili so z različnimi prevoznimi sredstvi po cesti, morju in železnici, potovali več kot 12.000 km od Doningtona v Veliki Britaniji preko Belgije, Nemčije, Belorusije in Rusije vse do Pekinga. Kot uradni logistični in ustanovni partner Formule E je DHL v Peking dostavil več kot 450 ton podpornih vozil in opreme, vključno z avtomobili nujne medicinske pomoči, opremo za predvajanje in več kot 10 zabojnikov, povezanih z dirko, vključno s prometno signalizacijo.

To je še vedno velik privilegij, da že drugo leto dostavljamo na prvenstvo Formule E na Kitajsko in s tem pomagamo pri naslednji fazi trajnostne inovacije. Medtem ko prvenstvo FIA formule E dozoreva, logistični izzivi dostave tako avtomobilov kot podporne opreme postajajo bolj kompleksni, zlasti pri prevozu vse bolj prilagojenih avtomobilov in napajalnih stistemov z mednarodnimi varnostnimi standardi,” je povedal Kelvin Leung, izvršni direktor DHL Global Forwarding Asia Pacific. “To je dokaz, da je znanje naših zaposlenih strokovno in smo sposobni zagotoviti dostavo ne le avtomobilov, ampak tudi medicinske opreme, opreme za predvajanje in pomožne opreme za dirko, varno in pravočasno, od časovno omejenih dostav do omejenih zmogljivosti zabojnikov in s kombinacijo naše vrhunske storitve na cesti, železnici, po morju in zraku.

DHL-ova dolgoletna logistična strokovnost je zagotovila dostavo 41 električnih avtomobilov in 45 litij-ionskih baterij na startno črto v prvi sezoni prvenstva FIA formule E. Litij-ionske baterije, ki tehtajo 320 kg in vsebujejo 200 kg litij-ionski celic, zahtevajo posebno rokovanje, pakiranje in certifikate na številnih trgih, prav tako so predmet varnostno prometnih predpisov.

S povečanjem varnostnih zadržkov pri odpremi litij-ionskih baterij in vse večjemu številu letalskih prevoznikov, kateri ne sprejemajo pošiljk litij-ionskih baterij v večjih količinah1, moramo pri dostavi zagotoviti varen in trajnosten način,” je dejal Charles Kaufmann, izvršni driektor North Asia and Head, Value Added Services, DHL Global Forwarding Asia Pacific. “DHL za Formulo E na vsakem koraku potovanja, ki se razteza čez več kot 12.000 km od Donington Parka do Pekinga, z vso skrbnostjo zagotavlja ustrezno strokovno ravnanje, pakiranje in certifikate za pošiljke litij-ionskih baterij in vseh ostalih komponent baterij.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3165837/Boeing-warns-airlines-against-flying-battery-shipments.html 

Kot del svečane prireditve Formule E v Pekingu se lahko navijači veselijo zabavnih aktivnosti na razstavnem prostoru DHL v eVasi, urbanem festivalnem območju v olimpijskem parku poleg “Ptičjega gnezda” olimpijskega stadiona. Navijači lahko izkusijo tudi hitrost Formule E v 4D kinu, lahko so del digitalnega potovanja dirkalnih avtomobilov iz Evrope na Kitajsko in preverjajo svoje sposobnosti na interaktivnih igrah 'Last Mile Delivery'.

Zelo nas veseli, da smo na otvoritveni dirki druge sezone v Pekingu gostitelj Formule E,” je dejal Wu Dongming, direktor DHL-Sinotrans in izvršni podpredsednikDHL Express Asia Pacific. “Prvenstvo FIA formule E – edinstven dogodek velikega obsega, ki opozarja na prihodnost trajnostne tehnologije in inovacij izven avtomobilske industrije – je predstavljalo velik uspeh v prvi sezoni. Z DHL-om, ki zagotavlja zanesljive in ogljično učinkovite logistične rešitve, ki so držale korak z vse bolj kompleksno in obsežno dirko Formule E, smo prepričani, da se bo druga sezona nadaljevala z bučnih uspehom.

Za serije prvenstva FIA formule E DHL zagotavlja široko paleto logističnih storitev, ki vključujejo najbolj učinkovite in zelene tehnologije ter procese, ki so na voljo danes in pri tem zagotavlja vso tekmovalno opremo, potrebno za posamezno lokacijo, da je dostavljena varno in pravočasno. Prvenstvo je prvo globalno s popolnoma električnimi serijami dirk in je velika zaveza – razpeto v desetih mestih v skoraj desetih mesecih ter zajema skupno razdaljo več kot 50.000 kilometrov. Zahteve glede pošiljanja za prvenstvo so približno 450 ton na dirko, kar je enako 25-im tovornim zabojnikom na posamezno lokacijo. DHL poleg dirkalnih avtomobillov na dirke dostavlja opremo, ki vključuje približno 200 pnevmatik, 20 polnilnih enot in 45 baterij.

DHL zagotavlja trajnost logistike Formule E z uporabo različnih načinov prevoza po morju in železnici, ko je le-to mogoče in s tem zmanjšuje ogljične emisije prvenstva.

Na spletu: www.dpdhl.de/presse
Sledite nam: www.twitter.com/DeutschePostDHL

DHL – Najboljše logistično podjetje za ves svet

Družba DHL je vodilno globalno podjetje na področju logistike. Družba DHL svoje strokovno znanje in izkušnje s pridom izkorišča pri mednarodnih hitrih pošiljkah, zračnem, morskem, cestnem in železniškem prevozu, kakor tudi rešitvah povezanih z e-poslovanjem vzdolž celotne oskrbovalne verige. Globalno omrežje, ki pokriva več kot 220 držav in teritorijev ter se ponaša s približno 325.000 zaposlenimi po vsem svetu, povezuje ljudi in zagotavlja varna ter zanesljiva poslovanja, ki omogočajo svetovne trgovinske tokove. Družba DHL, kot “Najboljše logostično podjetje za ves svet” sprejema svojo družbeno odgovornost in dokazano odgovornost na razvijajočih se trgih s specializiranimi rešitvami za rastoče trge in industrije, vključno z e-poslovanjem, tehnologijo, biološkimi znanostmi in zdravstvom, energetiko, avtomobilsko industrijo ter trgovino na drobno.

DHL je del skupine Deutsche Post DHL Group, ki je leta 2014 ustvarila več kot 56 milijard evrov prihodkov.